Home || รถตู้เช่าเหมาหาดใหญ่ || เรือหางยาวเช่าเหมา || รถตู้เช่าตรังพัทลุง ||

แพ็คเกจทัวร์เบตง ปัตตานี สุดคุ้มได้ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง โดยรถตู้ VIP

รถตู้ VIP เช่าเหมาเบตง พาเที่ยวเบตงแบบมืออาชีพ พร้อมโปรแกรมทัวร์เบตงแบบเจาะลึก ในราคาถูกที่สุด เพราะเราทำทัวร์เบตงโดยตรงไม่ส่งต่อให้เจ้าอื่นๆ

จัดกรุ๊ปทัวร์ตรัง || จัดกรุ๊ปทัวร์ปีนัง || จัดกรุ๊ปทัวร์มาเลเซีย || จัดกรุ๊ปทัวร์พัทลุง || รถตู้เช่าเหมา
เช่าเหมาเรือสปีดโบ๊ท
เช่าเหมาเรือหางยาวหลีเป๊ะ
ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
รถเช่าเบตงขับเอง
ทัวร์เบตง สงขลา 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจทัวร์เบตง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน โปรโมชั่นกรุ๊ปส่วนตัวเดินทางด้วยรถตู้

โปรแกรมทัวร์เบตง ปัตตานี รับส่งลูกค้าจากสนามบินหาดใหญ่ หรือจากในตัวเมืองหาดใหญ่ก็ได้

จุดไฮไลท์ของทริปเบตงนี้ เช่น วัดช้างไห้ เขื่อนบางลาง ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อุโมง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ บ่อน้ำพุร้อนเบตง และไฮไลท์ท่านจะได้ชม ทะเลหมอกที่จุดชมวิวอัยเยอร์เวง สวนหมื่นบุปผา เป็นต้น

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เบตง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้รับส่งจากหาดใหญ่

วันแรก รับลูกค้าสนามบินหาดใหญ่-วัดช้างให้-เขื่อนบางลาง-ทัวร์ในเมืองเบตง
เช้า

รับลูกค้าจากสนามบินหาดใหญ่ หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่เบตง

แวะ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากว่า 300 ปีมาแล้ว ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของสถูปเจดีย์ มณฑป อุโบสถและหอระฆัง ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เป็นที่ เคารพสักการะ ของชาวปัตตานีและคนไทยทั่วไป
จากนั้น เดินทางต่อสู่ เบตง ระหว่างทางแวะ ที่ตรง สันเขื่อนบางลาง เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้น เดินทางต่อสู่ เมืองเบตง
เที่ยง

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย

พาท่านเที่ยวในเมืองเบตง จุดต่างๆ ดังนี้

1.ชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

2.ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองเบตง และแวะถ่ายรูปที่ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเบตง

3. ถ่ายรูปที่ เบตงสตรีทอาร์ต ซึ่งจะมีอยู่หลายๆ จุดตามมุมตึกต่างๆ ในตัวเมืองเบตง ใกล้ๆ กันท่านจะได้ถ่ายรูปกับ รูปปั้นไก่เบตง ซึ่งไก่เบตงถือเป็นอาหารพื้นเมืองของเบตงที่ท่านไม่ควรพลาด
เมื่อได้มาเที่ยวที่เบตง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก จากนั้นพาคณะเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พัก
วันที่สอง เที่ยวเบตง ชมทะเลหมอก ทริปไฮไลท์ของเบตง
04.00 น. พาคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวดูทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ให้ท่านได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูง ที่สะพานเรือกระจก หรือสกายวอล์คเบตง ซึ่งท่านจะได้เห็นทะเลหมอก และมุมถ่ายรูปสวยๆ อีกเยอะ
เช้า เชิญท่านเดินชม และรับประทานอาหารเช้า ที่ตลาดนัดท้องถิ่นบนยอดเขาอัยเยอร์เวง

จากนั้น

พาท่านเดินทางสู่ อุโมงปิยมิตร เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่บ้าน ปิยะมิตร ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ก่อนมีทาง ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง อุโมงค์ปิยะมิตร ถูกปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม

จากนั้นเที่ยวชมและแวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู ซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแกที่สุดของเบตง และใกล้ๆกันพาท่านไปแวะชมและถ่ายรูปที่ สนามบินเบตง ซึ่งเป็นสนามบินที่สวยงามตั้งอยู่กลางหุบเขาเบตง

แวะ ถ่ายรูปที่ป้าย OK. เบตง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเดิมเคยเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันหมู่บ้านปิยะมิตรยังอยู่เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำให้กับ
บรรพชนรุ่นหลังที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี้
จากนั้น พาท่านชม และ แช่เท้าที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที
จากนั้น พาท่านลิ้มลอง เฉาก๊วย หรือ วุ้นดำ กม.4
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
พัก เข้าพัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือกในแพ็คเกจ
วันที่สาม ป้ายใต้สุดแดนสยาม-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี-สนามบินหาดใหญ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. พาคณะเดินทางไปยังใต้สุดแดนสยาม ซึ่งมี ป้ายใต้สุดแดนสยาม ให้ท่านได้ถ่ายรุปไว้เป็นที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ จังหวัดปัตตานี
แวะ

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าตามคติจีนหนึ่งในสามแห่งของจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิตในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานี
และใกล้เคียง ภายในประดิษฐานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ให้ท่านแวะเพื่อศักการะ

จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.หาดใหญ่

แวะซื้อของฝาก และเที่ยวชม ตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ตอนล่าง

ส่ง จากนั้นส่งคณะขึ้นเครื่องกลับที่สนามบินหาดใหญ่

โปรโมชั่น เริ่มต้นที่ท่านละ 2,700 บาท

 

 

สอบถามราคา หรือ สั่งจองได้ที่ไลน์นี้

โทร 0887653620

 

เลือกทัวร์เบตงรับส่งจากหาดใหญ่

1. ทัวร์เบตง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

2. ทัวร์เบตง หาดใหญ่ สงขลา 4 วัน 3 คืน

3. ทัวร์เบตง 2 วัน 1 คืน

เช่ารถตู้เหมาเที่ยเบตง ราคาไม่รวมน้ำมัน

ตั๋วเรือจากหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวี
ทัวร์ทะเลตรัง
ทัวร์ดำน้ำกระบี่
ทัวร์ปีนัง
ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย

 

 

รวมทัวร์เบตงแบบจอยกรุ๊ป ราคาถูกกว่าที่โชว์

ทัวร์ยะลา เบตง สงขลา หาดใหญ่ 5วัน 2คืน

สุดยอดทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง

พักเมืองเบตง 2 คืน

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 4,999 ฿

ทัวร์หาดใหญ่ เบตง Sky walk 4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบชมทะเลหมอกที่อัยเยอร์เวง ชมอุโมงปิยมิต และสวนไม้ดอกเมืองหนาว

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 7,900 ฿

 

ทัวร์สงขลา ยะลา สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน

ชมกระเช้าลอยฟ้าเมืองหาดใหญ่ ทานไก้เบตง

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 7,900 ฿

 

ทัวร์นครศรี วัดเจดีย์ไอ้ไข่ เบตง ยะละ 4 วัน 3 คืน

พักหาดใหญ่ 1 คืน พักยะลา 2 คืน

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 7,900 ฿

 

 

ทัวร์เบตง หมู่บ้านลับฮาลาบาลา 3วัน 2คืน

ตะลุยใต้สุดแดนสยาม "เบตง" เมืองปลายด้ามขวานไทย ใครไปก็หลงรัก ต้นไม้พันปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 พักเบตง 2คืน เมนูพิเศษ ไก่เบตงสุดอร่อย

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 7,900 ฿

ทัร์เบตง ยะลา 3 วัน 2 คืน

ตะลุยใต้สุดแดนสยามเบตง สัมผัสมนต์เสน่ห์ที่สวยงาม ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท เดินทางกันยายน-ธันวาคม 63 พักเบตง ยะลา 2คืน

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 7,900 ฿

 

ทัวร์เบตง 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึก เที่ยวครบทุกจุดเมืองเบตง ยะลา

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 8,555 ฿

 

เที่ยวเบตง 4 วัน 2 คืน พักในเบตง 2 คืน

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ไม่โพสราคา เพราเราขายถูก

 

ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ไม่โพสราคา เพราเราขายถูก

 

 

เที่ยวเบตง ยะลา หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 8,555 ฿

 

แพ็คเกจเที่ยวเบตง 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP เบตง ยะลา หาดใหญ่

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 8,555 ฿

 

ทัวร์เชียงใหม่ เบตง ยะลา 4 วัน 3 คืน บินตรงลงหาดใหญ่ แล้วต่อรถตู้พาเที่ยวเบตง

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

ราคาเริ่มต้น 8,555 ฿

 

 

เที่ยวหาดใหญ่ เบตง บินตรงจากขอนแก่น 4 วัน 3 คืน พาเที่ยวโดยรถตู้ VIP เบตง

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

ทัวร์ปัตตานี เบตง อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

เที่ยวเบตง 3 วัน 2 คืน แบบเกาะลึก กรุ๊ปเหมา เริ่มที่ 2 ท่าน ขึ้นไป

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

 

ทวร์หาดใหญ่ เบตง 3 วัน 2 คืน มีกรุ๊ปเล็ก 2 ท่านก็ใช้รถเก๋ง เดินทางได้ คนขับชำนาญเส้นทาง รถใหม่

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

แพ็คเกจทัวร์เบตง หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน นำเที่ยวโดยรถตู้ หรือ รถเก๋ง

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

ทริปเบตง ยะละ 3 วัน 2 คืน ทริป VIP กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านก็เดินทางได้

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

 

ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน เดินทางรถเก๋ง หรือ รถตู้

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

เช่ารถเที่ยวเบตง 3 วัน 2 คืน หาดใหญ่

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

 

รถตู้ VIP พาเที่ยวเบตง หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

 

+ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

สอบถามทางไลน์ กดเลย

 

 

ข้อมูลท่องเที่ยวเบตง

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ใบอนุญาต 41/00335 || Line:: @teawsanooktour || โทร 0887653620

ทัวร์เบตง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ โดยรถตู้เช่าเบตง
ศูนย์รวมทัวร์เบตง ยะลา ปัตตานี หาดใหญ่ โดยรถตู้เช่าเหมาเบตงราคาถูกที่สุด มีแพ็คเกจเบตงให้เลือกได้หลากหลาย พร้อมที่พักในเมืองเบตง ขึ้นอัยเยอร์เวง