ทัวร์เบตง 3 วัน 2 คืน || เช่าเหมาเรือสปีดโบ๊ท || รถตู้เช่าเหมา || เรือหางยาวเช่าเหมา ||
ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะวันเดย์ทริป | ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน |

แพ็คทัวร์สตูล หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน พักบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน พักปากบารา 1 คืน

โปรแกรมทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน สำหรับกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ต้องกาเที่ยวสตูล และเกาะหลีเป๊ะทั้งบนฝั่งและบนเกาะหลีเป๊ะ

ที่เที่ยวบนฝั่ง ถ้ำภูผาเพชร สะพานข้ามกาลเวลา ปากบารา

ที่เที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง

จำนวนผู้เดินทาง
ราคาต่อท่าน
งบประมาณรวม
คณะเดินทาง 40 ท่าน
3,999 บาท
สอบถาม
คณะเดินทาง 30 ท่าน
1,999 บาท
สอบถาม
คณะเดินทาง 20 ท่าน
1,999 บาท
สอบถาม
คณะเดินทาง 10 ท่าน
1,999 บาท
สอบถาม

ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังนี้

ค่าเรือ Speed Boat (กรุ๊ปส่วนตัว) เรือขนาด 47 ที่นั่ง 3 เครื่องยนตร์

ค่ารถตู้ตลอดทริปตามโปรแกรม ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก และ เสื้อชูชีพ) ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวันไปดำน้ำดูปะการัง

ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริป และสต๊าฟ

ค่าอุทยาน 40 บาท และค่าธรรมเนียมท่าเรือ 20 บาท (คนไทย) / ค่าชมถ้ำภูผาเพชร 50 บ.// อุทยานเภตรา 20 บาท

 

ตั๋วเรือจากหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวี

ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์ดำน้ำกระบี่

ทัวร์ปีนัง

ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย

รถตู้เช่าเบตง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปเหมา

วันแรก สนามบินหาดใหญ่-ถ้ำภูผาเพชร-สะพานข้ามกาลเวลา
เช้า รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่ โดยรถตู้ จากนั้นพาท่านเดินทางต่อสู่ ถ้ำภูผาเพชร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.
เมื่อ เดินทางถึง ถ้ำภูผาเพชร พาท่านเดินทางเข้าสู่ ถ้ำภูผาเพชร ชมห้องต่างๆ โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง มีหินงอกและหินย้อยรูปแบบต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง เมนูพื้นบ้าน ที่รีสอร์ท (1)
14.00 น. พาท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวโซนท่าเรือปากบารา แวะถ่ายรูปและเดินชม ที่สะพานข้ามกาลเวลา ซึ่งมีหินสีน้ำตาลแดงเป็นเอกลักษณ์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก ณ SEE SEA RESORT หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เดินทางไปหลีเป๊ะ
07.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
09.00 น เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา เช็คอิน และพบกับไกด์
09.30 น.

ลงเรือสปีดโบ๊ท ( กรุ๊ปส่วนตัว )

ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ เกาะไข่ (กรณีที่เรือยังเข้าจอดได้ไม่เป็นอัตรายต่อนักท่องเที่ยว)

13.30 น. เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ไกด์ทำการเช็คอินให้ท่าน ระหว่างรอกุญแจห้องพัก ไกด์แจกข้าวกล่อง ที่เตรียมมาให้ท่านแล้ว
เที่ยง บริการเป็นข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม (4)
  จากนั้นไกด์แจกห้องพักให้ท่าน และเชิญพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ ได้ตามอัธยาศัย
พัก เข้าพักที่ Mountain Resort ( ห้องพักแบบ Deluxe Garden View )
วันที่สาม วันทริปดำน้ำ เกาะหลีเป๊ะโซนใน หรือ โซนหน้าเกาะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า (6)
09.00 น. ทริปดำน้ำดูปะการังโซนใน มี 5 เกาะ 6 จุด ( 1.เกาะหินงามดำน้ำ 2.เกาะหินงามขึ้นบนเกาะ 3.เกาะยาง 4.เกาะอาดัง 5.เกาะราวี 6.ร่องน้ำจาบัง)
 

กรณีเดินทางไปดำน้ำโซนหน้าเกาะ

ออกไปดำน้ำดูปะการัง ตามจุดต่าง โซนหน้าเกาะหรือโซนตะวันออก ซึ่งมีจุดต่างๆ ดังนี้

1.เกาะกระ 2.อ่าวแม่หม้าย 3.อ่าวแหลมสน เกาะอาดัง ท่านที่พร้อมจะเดิน ขึ้นเขา สามารถเดินไปชม น้ำตกโจรสลัด หรือผาชะโด บนเกาะอาดังได้ด้ายครับ 4.กองหินขาว 5.เกาะอุเส็น 6.อ่าวประมง

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาด แบบกล่อง (7) // กรณีต้องการบุฟเฟ่ต์เพิ่มท่านละ 150 บาท
  หมายเหตุ:: สำคัญ... การเที่ยวหลีเป๊ะหน้าโลซีซั่น จุดดำน้ำอาจจะได้ไม่ครบทุกจุด หรือ โปรแกรมนำเที่ยวจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งทาง เที่ยวสนุกทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ (8)
พักที่ Mountain Resort ที่เดิม
วันที่สี่ เดินทางกลับ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (9)
09.30 น. เดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ะ เพื่อเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
11.00 น. เมื่อเดินทางกลับถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นรถตู้ของเราจะไปส่งคณะที่สนามบินต่อไป
13.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ // และไกด์ลาท่านที่สนามบิน

 

 

กดเพิ่มเพื่อนได้เลย

กดโทรเลย

0887653620

กดเพิ่มเพื่อนเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335
Tel 0887653620 || Line ID:: @teawsanooktour
สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ แพ็คเกจหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนราคาถูกที่สุดปี2564-2565
ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน เที่ยวน้ำตกวังสายทอง ถ้ำภูผาเพชร เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง