ทัวร์เบตง 3 วัน 2 คืน || เช่าเหมาเรือสปีดโบ๊ท || รถตู้เช่าเหมา || เรือหางยาวเช่าเหมา ||
ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะวันเดย์ทริป | ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน |

ทัวร์สงขลา สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน สำหรับทัวร์กรุ๊ปเหมา

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ เราเป็นผู้นำทัวร์ภาคใต้ ทะเลสตูล ตัวจริงที่ไม่ส่งต่อทัวร์ให้เจ้าอื่นๆ ท่านจึงมั่นใจได้เรื่องราคาที่ถูกที่สุด และได้บริการที่ดีที่สุด ทริปเที่ยว 2 จังหวัด สงขลา สตูล เกาะหลีเป๊ะ

จำนวนผู้เดินทาง
ราคาต่อท่าน
งบประมาณรวม
คณะเดินทาง 40 ท่าน
3,999 บาท
สอบถาม
คณะเดินทาง 30 ท่าน
4,999 บาท
สอบถาม
คณะเดินทาง 20 ท่าน
5,999 บาท
สอบถาม
คณะเดินทาง 10 ท่าน
6,999 บาท
สอบถาม

ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังนี้

ค่าเรือ Speed Boat (กรุ๊ปส่วนตัว)

ค่ารถตู้ตลอดทริปตามโปรแกรม

ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก และ เสื้อชูชีพ)

ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวันไปดำน้ำดูปะการัง

ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริป และสต๊าฟ ค่าอุทยาน 40 บาท และค่าธรรมเนียมท่าเรือ 20 บาท (คนไทย) /

ค่าชมถ้ำภูผาเพชร 50 บ.// อุทยานเภตรา 20 บาท

 

ตั๋วเรือจากหลีเป๊ะไปเกาะลังกาวี

ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์ดำน้ำกระบี่

ทัวร์ปีนัง

ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย

รถตู้เช่าเบตง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สงขลา สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบินหาดใหญ่-มัสยิดสงขลา-รูปปั้นนางเงือก-ถนนนางาม-เกาะยอ
ตามเที่ยวบิน รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่
  ร้านติ่มซํา ในตัวเมืองหาดใหญ่(1)
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา ระกว่างทางแวะ ถ่ายรูปที่ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตรใจของชาวมุสลิม โซนคลองแห และจังหวัดสงขลา
  เมื่อได้เวลาที่เหมาสม พาคณะเดินทางต่อสู่ รูปปั้นนางเงือก หรือ เงือกทอง ที่แหลมสมิหลา ชายหาดชลาทัศน์ เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลา
  จากนั้นพาท่านไปเดินชม และถ่ายรูป ย่านถนนนางงาม หรือ เมืองเก่าของจังหวัดสงขลา เช่น ถ่ายรูปที่โรงสีแดง ร้านกาแฟโบราญ
  และเมื่อได้เวลาที่เหมาสม พาคณะเดินทางสู่ เกาะยอ ซึ่งเป็นแหล่งขายอาหารทะเลตากแห้งของจังหวัดสงขลา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
14.00 น. พาคณะเดินทางสู่ จังหวัดสตูล
17.30 น. เช็คอินเข้าที่พักที่รีสอร์ท โซนชายหาดปากบารา
พักที่ SEE SEA RESORT หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)
วันที่สอง เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะอาดัง-เกาะราวี-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหลีเป๊ะ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า (4)
09.30 น.

พาคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ทริปเกาะหลีเป๊ะ แวะเกาะตะรุเตา ถ่ายรูปมุมสวยๆที่เกาะตะรุเตา จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ แวะถ่ายรูปที่เกาะไข่ประมาณ 20 นาที จากนั้นเดินทางต่อสู่จุดดำน้ำดูปะการังเกาะหลีเป๊ะ มีดังนี้

1.เกาะหินงาม 2.เกาะยาง 3.ร่องน้ำจาบัง 4.เกาะอาดัง 5.เกาะราวี ซึ่งเป็นทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะโซนในทั้งหมด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะราวี (5)

15.30 น. พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ณ Mountain Resort หรือเทียบเท่า
  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ (6)
  และพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะได้ตามอัธยาศัย
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - ปราสาทหินพันยอด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)
  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เดินเล่น เดินถ่ายรูปบนเกาะหลีเป๊ะได้ตามอัธยาศัย
09.30 น.

พาคณะเดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ะ สู่ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (8)
13.00 น. พาคณะลงเรือหางยาว เพื่อเที่ยวชมทริปปราสารทหินพันยอด ณ จุดต่างๆ เช่น ชมหัวใจที่ปลายผา ชมอ่าวโต๊ะบะ ชมทะเลแหวก และรับฟังเรื่องราวผาใช้หนี้ได้จากทีมไกด์
16.00 น. เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ SEE SEA RESORT หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (9)
วันที่สี่ ท่าเรือปากบารา-คฤหาสกูเด็นสตูล-สตูลสตรีดอาร์ท-ซื้อผ้าปาเต๊ะสตูล
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (10)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองสตูล เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์คฤหาสกูเด็น ซึ่งเป็นศูนย์เก็บเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสตูล และประวัติสำคัญๆ ทั้งบ้านเมือง บุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย
  จากนั้นพาท่านเดินชม และถ่ายรูปที่ อาร์ตสตรีดของเมืองสตูล ซึ่งวาดลวดลายประเพณีต่างๆ ของจังหวัดสตูลไว้ตามหัวมุมตึกต่างๆ
  จากนั้นพาท่านไปเลือกซื้อผ้าปาเต๊ะ ที่ร้านสตูลปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสตูล เลือกซื้อเป็นแบบตัดเย็บแล้ว หรือซื้อเป็นผ้าชิ้นก็สามารถทำได้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (11)
14.00 น. พาคณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.
15.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

กดเพิ่มเพื่อนได้เลย

กดโทรเลย

0887653620

กดเพิ่มเพื่อนเลย

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335
Tel 0887653620 || Line ID:: @teawsanooktour
ทัวร์สงขลา สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปเหมาส่วนตัวโดยเรือสปีดโบ๊ท
โปรแกรมทัวร์สงขลา สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน ได้เที่ยวทั้งสงขลา เกาะยอ ถนนนางงาม เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี ปราสาทหินพันยอด