ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนอาหาร 7 มื้อเรือสปีดโบ๊ทเหมาลำเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนรวมห้องพักและอาหารครบทุกมื้อสำหรับกรุ๊ปเหมา พาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะโซนใน แวะเกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี และร่องน้ำจาบัง

 

โปรโมชั่นทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงไฮซีซั่นเดินทางช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

บริการพาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พร้อมรถรับส่งจากสนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ กรุ๊ปเหมากำหนดเวลาเดินทางเองได้

 

 

หน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะวันเดย์ทริป
ทัวร์ล่องเรือยอร์ชเกาะหลีเป๊ะ
ทัวร์เรือยอร์ชภูเก็ต
เรือไปกลับเกาะพีพี
รถตู้เช่าเบตง
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะไข่
ทัวร์สิมิลัน

โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจรวมที่พัก อาหาร 7 มื้อ รถตู้ VIP รับส่งจากสนามบิน

หลีเป๊ะ Premium Trip

เที่ยวหลีเป๊ะ...ให้เป๊ะเวอร์...

Speed Boat ส่วนตัวตลอดทริป

ราคาที่เห็นรวมแล้วดังนี้
1.ค่าเรือสปีดโบ๊ท 2 เครื่องยนต์ นั่งได้ 28 ที่นั่ง
2.ค่าอุทยานสำหรับคนไทย
3.ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
4.ค่าอาหาร 7 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
5.ค่าไกด์ดูแล 1 คน
6.ค่าน้ำดื่ม ผลไม้ ขนม บริการระหว่างออกทริป
7.ค่าหน้ากากและชูชีพที่ใช้ในการเดินทาง
8.ค่ารถตู้ VIP สำหรับคณะส่วนตัว 2 คัน

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ

08.30 น.

รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่ โดยรถตู้ VIP จำนวน 3 คัน จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.

10.00 น.

ลงเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว เพื่อออกเดินทางสู่ ทริปหลีเป๊ะวันแรก

11.00 น.

เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เดินถ่ายรูป และชมเกาะตะรุเตาตามอัธยาศัย และรับฟังข้อมูลจากทีมไกด์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะตะรุเตา (1)
(เมนู แกงส้ม ยำปลาจิงจัง ปลาทอด ผักสดน้พพริก)

13.30 น.

เดินทางต่อสู่ เกาะไข่ โดยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที แวะเกาะไข่ เพื่อถ่ายรูปที่ซุ้มประตูหินรักนิรัน และชมความงดงามของเกาะแห่งนี้

14.30 น.

พาคณะเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทางต่อสู่ 35 นาที เพื่อเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ

15.05 น.

คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมาช่วยยกกระเป๋า และพาท่านเข้าพักที่รีสอร์ท

เช็ค

จากนั้นไกด์แนะนำข้อมูลพร้อมแจกกุญแจห้องพักแก่ทุกท่าน และให้ท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

พัก

รีสอร์ทที่พักเรามีให้เลือกตามที่ท่านต้องการทุกรีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ

ค่ำ

ไกด์นัดท่านที่ล๊อบบี้และพาท่านเดินชมย่านถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

อาหารค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ (2)

 

วันที่สอง

ออกทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะโซนใน โดยเรือสปีดโบ๊ทกรุ๊ปส่วนตัว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)

09.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ เพื่อลงเรือเดินทางสู่ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี้ 1.เกาะหินงาม ขึ้นบนเกาะหินงามถ่ายรูปที่หินสีดำนิลทั้งเกาะ และไปดำน้ำดูปะการังที่ด้านหลังเกาะหินงาม
2.ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะยาง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะหินงามและเกาะราวี 3.พาทุกท่านไปพักผ่อน และเล่นน้ำที่ หาดทรายขาว เกาะราวี ซึ่งเป็นจุดแวะพักกลางวันของนักท่องเที่ยวที่มีร่มไม้ให้นั่งพักผ่อนได้หลายจุด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะราวี (4) ข้าวกล่อง
(เมนู กับข้าว 2 อย่าง+ไขดาว ไข่เจียวหรือไข่ต้ม+ผลไม้+น้ำดื่ม 1 ขวด)

4.พาทุกท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวเรือใบ เกาะอาดัง ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีชายหาดขาวละเอียด และมีปะการังเยอะ
5.พาทุกท่านไปชมปะการังเจ็ดสีที่ร่องน้ำจาบัง

15.00 น.

พาทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว เมื่อเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ (5)

พัก

รีสอร์ทที่พักเรามีให้เลือกตามที่ท่านต้องการทุกรีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ

 

วันที่สาม

เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-ส่งคณะที่หาดใหญ่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6) จากนั้นพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ หรือเล่นน้ำที่รีสอร์ทตามอัธยาศัย

10.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายเพื่อพาคณะนั่งเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัวเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.

11.30 น.

ทุกท่านเดินทางมาถึงท่าเรือปากบารา จากนัดเช็คกระเป๋า เข้าห้องน้ำ และนำกระเป๋าเก็บที่รถตู้ เพื่อเดินทางสู่ ร้านอาหาร

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารโซนท่าเรือปากบารา (7)

13.30 น.

พาคณะนั่งรถตู้ เพื่อเดินทางสู่ หาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.

15.00 น.

เดินทางถึงหาดใหญ่ ส่งคณะที่โรงแรมตามที่แจ้ง

 

รีสอร์ทที่เหมาะกับการพักเที่ยวตามแพ็คเกจทัวร์นี้

1.บันดาหยารีสอร์ท

2.สิตาบีชรีสอร์ท

3.อนัญญารีสอร์ท

4.วารินทร์รีสอร์ทหลีเป๊ะ

5.อันดารีสอร์ท

6.เมาเท่นรีสอร์ทหลีเป๊ะ

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับกรุ๊ปเหมา
โปรแกรมทัวร์สตูลเกาะหลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา เที่ยวถ้ำภูผาเพชร สะพานข้ามกาลเวลา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง

 

 

โปรแกรมทัวร์สงขลา สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเมืองเก่าสงขลา เกาะยอ ปราสาทหินพันยอดปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี

 

 

แพ็คเกจทัวร์อุทยานธรณีโลกสตูล เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ได้เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และสตูลบนฝั่งรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น อุทยานธรณีโลกสตูลด้วย
ทัวร์เบตง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน :: รถตู้เช่าเหมาตรัง ::

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335 Tel 0887653620 || Line ID:: @teawsanooktour